0
0
0
<%- wallet_amt %>

<% var typeFilterv = 'Taken'; var td_i = 0; var findRes = myworktask.findRes; if(typeof findRes != 'undefined'){ if(findRes && findRes.length > 0){ for(var i=0; i < findRes.length; i++) { var take = findRes[i].take; var take_emp = findRes[i].take_emp; var task_status = findRes[i].status; if(task_status=='Pending' || task_status=='Taken' || task_status=='Waiting' || task_status=='Completed'){ var chk_arr = rlm_name_list_arr[findRes[i].resourceLevelId._id]; if(typeof chk_arr == 'undefined'){ var index_NaRes = -1; } else { var index_NaRes = chk_arr.findIndex(x => (x._id) === user_id); } var index_NaPro = projects_res.findRes.findIndex(x => (x._id) === findRes[i].projectId._id); if(typeof findRes[i].attachment=='undefined'){ findRes[i].attachment = "no-image-available.jpg"; } else if(findRes[i].attachment==''){ findRes[i].attachment = "no-image-available.jpg"; } var index_take = take.findIndex(x => (x._id) === user_id); var iddd = findRes[i]._id.toString(); td_i++; %> <% if(index_NaPro == -1){ var typeeee = 'NAPMyWork'; } else if(index_NaRes == -1){ var typeeee = 'NATMYWork'; } else if(index_take > -1){ if(findRes[i].submit_id.length > 0){ var typeeee = 'TekenMyWorkSubmit'; } else { var typeeee = 'TekenMyWorkNotSubmit'; } } else if(take.length == 0 && take_emp.length == 0){ var typeeee = 'TakeTaskMyWork'; } else if(take.length != 0 || take_emp.length != 0){ var typeeee = 'NotAvailableMyWork'; } else { var typeeee = ''; } if(typeeee=='TekenMyWorkSubmit' || typeeee=='TekenMyWorkNotSubmit' || typeeee=='TakeTaskMyWork'){ var allowRec = 'yes'; } else { var allowRec = 'no'; } %> <% } } } } %>
S.No Project name Task name Level Reward () Date Status Action Tag
<%= td_i; %> <% var submit_allow = 'yes'; for(var a = 0; a< findRes[i].submit_id.length; a++){ var sta = findRes[i].submit_id[a].status; if(sta=='Submit' || sta=='A'){ submit_allow = 'no'; } } %> <%= findRes[i].projectId.projectName %> <%= findRes[i].name %> <%= findRes[i].resourceLevelId.resourcelevel_title %> <%= findRes[i].reward_student %>

<%- findRes[i].taskDate %>

<%- moment(findRes[i].taskDate).add(5,'hours').add(30,'minutes').format('DD-MM-YYYY') %>
<% var st_echo = ''; %> <% if(index_NaPro == -1){ var st = 'Not allowed'; %> <% } else if(index_NaRes == -1){ var st = 'Not allowed'; %> <% } else if(index_take > -1){ var st = 'Taken'; if(findRes[i].submit_id.length > 0){ var st_sub = findRes[i].submit_id[findRes[i].submit_id.length-1].status; var clsClr = ''; if(st_sub=='Submit'){ st_echo = 'Waiting'; clsClr = 'yellowClr'; } else if(st_sub=='A'){ st_echo = 'Approved'; clsClr = 'greenClr'; } else if(st_sub=='NA'){ st_echo = 'Rejected'; clsClr = 'redClr'; } else if(st_sub=='Take'){ st_echo = 'Taken'; clsClr = 'brownClr'; } %> <% } else { var st_echo = 'Taken'; %>ww <% } %> <% } else if(take.length == 0 && take_emp.length == 0){ var st = 'Take Task'; %> <% } else if(take.length != 0 || take_emp.length != 0){ var st = 'Not available'; %> <% } %> <% if(typeof findRes[i].attachment!='undefined' && findRes[i].attachment!=null && findRes[i].attachment!='' && findRes[i].attachment!='no-image-available.jpg'){ %> <% } %> <% if(index_take > -1){ if(findRes[i].status=='Waiting'){ var upl_clr = 'orange'; } else if(findRes[i].status=='Completed'){ var upl_clr = 'green'; } else { var upl_clr = 'black'; } var upl_clr = ''; if(findRes[i].submit_id.length > 0){ var st_sub = findRes[i].submit_id[findRes[i].submit_id.length-1].status; if(st_sub=='Submit'){ upl_clr = 'orange'; } else if(st_sub=='A'){ upl_clr = 'green'; } else if(st_sub=='NA'){ upl_clr = 'red'; } else if(st_sub=='Take'){ upl_clr = 'black'; } } else { upl_clr = 'black'; } var b_valid = 0; %> <% if(b_valid==0){ var tit = 'No submit record available'; } else { var tit = b_valid+' submit record available'; } %> <% } %> <% var tag_html = ''; if(typeof findRes[i].usage_tag!='undefined'){ var usage_tag = findRes[i].usage_tag; if(usage_tag.length==0){ %> -- <% } for(var ut=0; ut < usage_tag.length; ut++){ if(tag_html==''){ tag_html = usage_tag[ut].name; } else { tag_html = tag_html+', '+usage_tag[ut].name; } %> <%- usage_tag[ut].name %>
<% } %> <% } %>
Notes
Taken : Task taken by you
Take task : Task is availabe to take
Not allowed (P) : Project is not allowed to take
Not allowed (T) : Task level is not allowed to take
Not available : Task taken by other